Vox populi

Zorka Wollny and Andrzej Wasilewski, 2016
instation for Tesla Coil and the choir
master: Kalle Enkelmann
video: Piotr Grdeń
demo production: Gdańska Galeria Miejska

Work in progress. For the first time the instalation was used to amplify the voices of inhabitants of Biskupia Górka, an area of Gdańsk in a process of intense gentrification, where the art festival Narracje took place in 2016. Residents of the district are threatened by eviction. During our concert the postulates that they direct to the city authorities (such as: We will not be thrown outNO to the apartment buildings!, etc.) were given a voice.

The second presentation took place in Stettin (Trafo gallery) in collaboration with the Amiri family, the refugees from Afghanistan. They agreed to come to Poland (from Germany) just for the purpose of telling their story during the concert. There is only one small refugee center in Poland, near Warsaw – and so Tesla was used to reinforce the unwanted, unwelcome and unacknowledged voices. Its power of half a million volts was furthermore enhancing our anger – the anger of Polish artists, activists and socially responsible individuals, committed to the idea of hospitality… traditional Polish hospitality.

We are still working to improve the instalation. We want to exploit the potential of danger to reproduce the previously composed, sung and recorded composition. An electric spark of extremely dangerous high voltage, which is a carrier of content – protest, terror, energy of the crowd resulting in the depreciation of the individual, emphasizes the sense of oppression or being a part of the oppressive system. Being a victim of the system, protest, demonstration, the inertia of the crowd, and as a result susceptibility to manipulation are as dangerous potential as a condensed energy in a storm. In terms of music, we want to make the most of the enormous scale of sound impact that can be achieved using Tesla speakers. We believe that such a dangerous and noisy installation is ideally suited to represent the anger or the positive energy of the crowd.

Vox populi

Zorka Wollny and Andrzej Wasilewski, 2016
instalacja, cewka Tesli, głosy mieszkańców Biskupiej Górki
master: Kalle Enkelmann
nagranie: Piotr Grdeń
produkcja: Gdańska Galeria Miejska

Zorka Wollny we współpracy ze Stowarzyszeniem WAGA dla lokalnej społeczności zorganizowała warsztaty pracy z głosem. Mieszkańcy mieli za zadanie wspólnie wymyślić krótkie hasła mówiące o tym, za co cenią miejsce swojego życia a co chcieliby zmienić. Performerka pracowała z nimi nad sposobem ich wyrażania. Andrzej Wasilewski skonstruował urządzenie dźwiękowe oparte na cewce Tesli – transformatorze powietrznym wytwarzającym napięcie elektryczne rzędu milionów woltów. W efekcie uczestnicy Narracji podczas pokazu mogli nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć głosy mieszkańców przemienione w grzmocące pioruny o mocy miliona woltów. Chór głosów krzyczał między innymi „nie dla apartamentowców” i „żądamy szacunku”.
Notes na sześć tygodni

Drugi koncert odbył się w Szczecińskiej Trafostacji Sztuki, we współpracy z rodziną Amiri – uchodźcami z Afganistanu. Rodzina Amiri przyjechała z pobliskiego Pasewalk (Niemcy), żeby opowiedzieć swoją historię polskiej publiczności, ponieważ w Szczecinie nigdy nie powstał planowany ośrodek dla uchodźców. Grająca cewka Tesli posłużyła do wzmocnienia głosów niechcianych, nieproszonych i niepytanych. Jej siła pół miliona Volt wyrażała także nasz gniew – artystów, aktywistów, ludzi wrażliwych, przywiązanych do idei gościnności… tradycyjnej polskiej gościnności.

Projekt w procesie. Docelowo zakłada zbudowanie kilku monumentalnych głośników Tesli i umieszczenie ich w przestrzeni publicznej, oraz zakomponowanie utworu muzycznego specjalnie dla tej instalacji. Pod względem muzycznym chcemy maksymalnie wykorzystać ogromna skalę uderzenia dźwięku jaką można uzyskać stosując głośniki Tesli, bierzemy pod uwagę także to, że głośniki takie są wyjątkowo niebezpieczne a ich przypadkowe uderzenie może zabić. Dlatego uważamy że tak niebezpieczna i głośna instalacja nadaje się idealnie do reprezentowania gniewu, lub pozytywnej energii, tłumu ludzi.