Song of Resistance

performance in urban space, 20min
Festival „Jazz&Experimental Music from Poland”, Istanbul, November 2015
in collaboration with Bogaziçi University students: Ozan Akbulut, Zaynep Bozkurt, Idil Bülbül, Kerim Dansuk, Deniz Dikbiyik, Ozan Hasoglu, Gülce Karaakin, Aysegül B. Kuntman, Tünel Meydani, Sinay Mollamustafaöglu, Simit Sarayi, Hande Yetkin.
filmed by: Sinan Bayar
produced by: Katarzyna Sobucka/ Arts Territory

The short concert was created in cooperation with students from Boğaziçi University in Istanbul. Having in mind the events on the Taksim Square, we worked with the revolutionary potential of the voice, changing the exclamations, slogans and fragments of songs into abstract sounds and composing a short demonstration. The topic of the work was the possibility of expressing the needs and having a voice in the public debate.

 

Song of Resistance

performance w przestrzeni miejskiej, 20min
Festival „Jazz&Experimental Music from Poland”, Istanbuł, listopad 2015
we współpracy ze studentami Bogaziçi University: Ozan Akbulut, Zaynep Bozkurt, Idil Bülbül, Kerim Dansuk, Deniz Dikbiyik, Ozan Hasoglu, Gülce Karaakin, Aysegül B. Kuntman, Tünel Meydani, Sinay Mollamustafaöglu, Simit Sarayi, Hande Yetkin.
wideo: Sinan Bayar
produkcja: Katarzyna Sobucka/ Arts Territory

Ten krótki koncert powstał we współpracy ze studentami Uniwersytetu Boğaziçi w Istanbule. Mając w pamięci wydarzenia na placu Taxim, pracowaliśmy z rewolucyjnym potencjałem głosu, zmieniając okrzyki, slogany i fragmenty pieśni w abstrakcyjne dźwięki i komponując krótką demonstrację. Praca podejmowała temat możliwości artykulacji potrzeb i zabierania głosu w debacie publicznej.