Film Noir

May 2009
text: WRO Art Center
performed by: Anna Bargiel, Joanna Baś, Aga Klepacka, Magdalena Kowalska, Marta Ojrzyńska, Anna Sasnal

 

Zorka Wollnys Film Noir, with its riveting sense of yearning and anxiety, uses Sylvia Plaths writing to lend the intensity of a nightmare to the image created by a first-person-perspective camera. In the darkness of a dream, heightened by the black screen on which the work is projected, we encounter multiplying figures and masks of femininity in which the narrator sees herself.

 

Czarny film

wideo 20 min.
maj 2009
tekst: Centrum Sztuki WRO
wystapiły: Anna Bargiel, Joanna Baś, Aga Klepacka, Magdalena Kowalska, Marta Ojrzyńska, Anna Sasnal

 

W „Czarnym Filmie” Zorki Wollny, przynoszącym przykuwające uwagę tęsknoty i lęki, użyty został tekst Sylvii Plath, który wprowadza intensywność koszmaru w obraz kreowany subiektywną kamerą, gdzie w ciemności snu, podkreślanej czernią ekranu, na jaki wyświetlana jest praca, napotyka się na zwielokrotnione postaci/figury/maski kobiecości, w których przegląda się narratorka.