Six Silhouettes on the Backdrop of the Collection

performance for 6 performers, 20min.
Museum of Art, Lodz, May 2009
text: Jarosław Lubiak, Obieg Magazine, 10.07.2009
performers: Andrea Adam, Maja Justyna, Catalina Ostornol, Julia Pond, Michał Ratajski, Ewa Szubstarska
photo: Marcin Stępień

 

The subversive movement and perverse phantasm are gently placed in the daily life of the museum through the dance performance Six silhouettes on the background of the collection. The permanent exhibition of the Museum of Art is transformed into a dance scene. The performance is played after the opening hours of the museum, in an empty space of the gallery, no longer accesible to the public.

Zorka Wollny did something seemingly impossible, she discovered the secret kinship affinity between such strange phenomena like dance and a museum. Both—the dance performance and the operation of the museum are possible by the mastery of movement—the movement of your own body in the first case and the movement of other bodies in the second.
 

Sześć sylwetek na tle kolekcji

performens na 8 perfomerów, 22 min.
Muzeum Sztuki w Łodzi, maj 2009
w ramach Międzynarodowych Spotkań Baletowych
tekst: Jarosław Lubiak, Obieg, 10.07.2009
performerzy: Andrea Adam, Maja Justyna, Catalina Ostornol, Julia Pond, Michał Ratajski, Ewa Szubstarska
foto: Marcin Stępień

 
Subwersywne poruszenie i perwersyjny fantazmat zostają w delikatny sposób wprowadzone w muzealne życie przez performens taneczny Zorki Wollny Sześć sylwetek na tle kolekcji. Ekspozycja stała Muzeum Sztuki zostaje przekształcona w scenę tańca. Performens taneczny odgrywany jest po godzinach funkcjonowania muzeum, w opustoszałych przestrzeniach galeryjnych, niedostępnych już dla zwiedzających.

Zorce Wollny udało się coś na pozór niemożliwego, odkryła sekretne pokrewieństwo łączące tak obce zjawiska jak taniec i muzeum. Zarówno wykonywanie tańca jak i funkcjonowanie muzeum jest możliwe dzięki opanowaniu ruchu ruchu własnego ciała w pierwszym przypadku i ruchu cudzych ciał w przypadku drugim.