The Kantor Concert

composition for Cricoteka (Museum of Tadeusz Kantor) and eight performers, 40min
in collaboration with Anna Szwajgier
performed by: Zofia Bermejo, Martyna Gaik, Monika Gigier, Natalia Grądzka, Agnieszka Kolanowska, Sabina Krauze, Michał Sypień, Kinga Wilczyńska
movie by Studio Filmlove
Cricoteka – Museum of Tadeusz Kantor, Kraków December 2016

 
The Kantor Concert was an acoustic performance delineating the building of the Museum of Tadeusz Kantor with sound. The performance was based on original texts by Tadeusz Kantor and inspired by the aesthetics of his plays, such as the Wielopole Wielopole or the Dead Class.

This quasi-spectacle came into being as a result of a workshop focusing on the work with voice, body and objects. The found items-props, the voice and the word itself became the starting point for the piece, co-created live by the participants of the workshop. The performance was based entirely on acoustic sounds, without the use of any additional amplification. 

Koncert Kantorowski

kompozycja na Cricotekę (Muzeum Tadeusza Kantora) i ośmioro performerów, 40min
we współpracy z Anną Szwajgier
performerzy: Zofia Bermejo, Martyna Gaik, Monika Gigier, Natalia Grądzka, Agnieszka Kolanowska, Sabina Krauze, Michał Sypień, Kinga Wilczyńska
dokumentacja: Studio Filmlove
Cricoteka Kraków, Grudzień 2016

 
Koncert na Cricotekę (Koncert Kantorowski) – performans akustyczny opisujący dźwiękiem budynek Muzeum Tadeusza Kantora. Oparty na oryginalnych tekstach reżysera i zainspirowany estetyką takich spektakli jak Wielopole Wielopole czy Umarła Klasa.Quasi-spektakl powstał w wyniku warsztatów opartych na pracy z głosem, ciałem i obiektami. Znalezione przedmioty-rekwizyty, a także głos i słowo stały się punktem wyjścia dla tworzenia performansu-słuchowiska, współtworzonego na żywo przez uczestników warsztatów. Wykonanie oparte zostało w całości o brzmienia akustycznie, bez użycia dodatkowego nagłośnienia.