Tartu Art Minuet

choreography for the imaginary exhibition
workshops for students of Dance Department
Viljandi Kultuuriakadeemia
Tartu Art Museum 2017
performers: Johhanna Anett Toomel, Katrin Tammjärv, Carolina Tagobert, Laura Pampa, Eleri Laanemets, Tiina Ilves, Carl Heinrich Pruun, Linda Tusti, Aveli Vellerind
presented at Museum Choreography exhibition
curated by Hanna-Liis Kont
video; Carmel Seljamaa, Insa Langhorst

Ten years after Museum Choreography (National Museum in Kraków 2006) I was invited to re-create the work for Tartu Art Museum. I proposed the workshops for students of Dance Department. This time the choreography was developed in the empty space of the art gallery and later repeated in abandoned space chosen by students. This second performance was completely private and intimate, realized only to strengthen the feeling and understanding of the body’s habits in the context of the museum.

Tartu Art Minuet

choreografia do wyimaginowanej wystawy
warsztaty dla studentów wydziału tańca
Viljandi Kultuuriakadeemia
Tartu Art Museum 2017
wykonawcy: Johhanna Anett Toomel, Katrin Tammjärv, Carolina Tagobert, Laura Pampa, Eleri Laanemets, Tiina Ilves, Carl Heinrich Pruun, Linda Tusti, Aveli Vellerind
prezentowane na wystawie Muzeum Choreografii
kurator: Hanna-Liis Kont
wideo; Carmel Seljamaa, Insa Langhorst

Dziesięć lat po choreografii muzeum (Muzeum Narodowe w Krakowie 2006) zostałam zaproszona do odtworzenia pracy dla Muzeum Sztuki w Tartu. Zaproponowałam warsztaty dla studentów Wydziału Tańca. Tym razem choreografia została opracowana w pustej przestrzeni galerii sztuki, a później powtórzona w opuszczonej przestrzeni wybranej przez studentów. To drugie przedstawienie było całkowicie prywatne i intymne, zrealizowane jedynie w celu wzmocnienia poczucia i zrozumienia nawyków ciała w kontekście muzeum.