Song at Work

performance for 5 performers, 14min.
Wyspa Institute of Art, Gdansk, May 2011
in collaboration with Anna Szwajgier
text: ‚Labour and leasure’ exhibition catalogue
performers: shipyard workers – Jacek Karasiewicz, Adam Kloskowski, Tomasz Rudnik, Krzysztof Tolak, Walery Szczogolew
recording: Michał Szlaga
photo: Alina Żemojdzin

 
This unique concert explores political aspects of noise and rediscovers the essence of the human voice for the workplace. The artists invited to cooperate a group of shipyard workers to create a special libretto, played out in a shipyard setting with the use of choreography including a heavy technical equipment and music written specifically for the workplaces. The whole concert interweaves in different proportions themes of work and leisure. The music running from the speakers turns on the choreography the workers start to work and produce a maximum noise. The music breaks off there is a pause and only in this break we can listen to some interesting music solutions delicate studies for talks or glass.
 

Piosenka przy pracy

performens na 5ciu performerów, 14min.
Festiwal Alternativa, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk maj 2011
we współpracy z Anną Szwajgier
piosenkę przy pracy zagrali pracownicy stoczni: Jacek Karasiewicz, Adam Kloskowski, Tomasz Rudnik, Krzysztof Tolak oraz Walery Szczogolew
nagranie: Michał Szlaga
foto: Alina Żemojdzin

 

Koncert oparty jest na kontraście pracy (maksymalnego hałasu) i czasu wolnego (delikatnych, minimalistycznych kompozycji). Pierwszy raz w swojej praktyce, artystki wykorzystały nagłośnienie i gotowe nagrania: utworów zagrzewających, pobudzających do pracy. Wraz z grupą stoczniowców stworzona została choreografia i muzyka z użyciem ciężkiego i lżejszego sprzętu. Uruchamiana z głośników muzyka „włącza” choreografię – robotnicy zaczynają pracować produkując maksymalny hałas. Muzyka się urywa – następuje przerwa i dopiero w tej przerwie będzie można posłuchać spokojniejszych rozwiązań aranżacyjnych.