Protest songs

instalation-recording studio, concerts
bands: Lola Lynch, QLHEAD, Dyzmatronik
curators (singing/dancing): Anna Czaban, Sylwia Czubała, Magdalena Popławska
video:Maciej Włodarski, Maciej Sierpień
Municipal Gallery Arsenal, Poznan 2014

The work, realized for the exhibition ‚Towards A Critical Institution’, refers to the situation of the „Arsenal” Municipal Gallery in Poznan in 2014, shortly before it was taken over by a group disinclined to contemporary art, and many of its employees were dismissed.
We invited three popular bands from Poznan to write a song about the conflict around the gallery. While creating the composition the musicians relied on information heard „in town” and passed by the staff of the gallery.
The conceptual work and the rehearsals took place as part of the exhibition with the participation of the audience. The assumption was that such compositions could become a part of concert repertoire and enter the online information flow, pointing out other contexts of the institution’s problems, gaining new audiences and discharging internal tension.

Protest songs

instalacja – studio muzyczne, trzy koncerty
zespoły: Lola Lynch, QLHEAD, Dyzmatronik
kuratorki (także śpiew i taniec): Anna Czaban, Sylwia Czubała, Magdalena Popławska
video: Maciej Włodarski, Maciej Sierpień
Galeria MIejska Arsenał, Poznań 2014

Praca zrealizowana podczas wystawy „W stronę instytucji krytycznej” związana z sytuacją galerii Arsenał w Poznaniu w roku 2014, przejęciem galerii przez środowisko niechętne sztuce współczesnej, oraz zwalnianiem pracowników.

Do napisania piosenki o konflikcie wokół galerii Arsenał zostały zaproszone trzy popularne poznańskie zespoły. Podczas tworzenia utworu muzycy opierali się na informacjach zasłyszanych „na mieście” i tych udostępnionych przez pracowników galerii.

Praca koncepcyjna i próby odbywały się w ramach wystawy, przy udziale publiczności. Założeniem było, że tak powstałe utwory mają szansę wejść do repertuaru koncertowego oraz obiegu internetowego, wskazując inne konteksty problemów instytucji, zyskując nową publiczność i rozładowując wewnętrzne napięcie.

Konteksty działania:

https://www.facebook.com/protest.arsenalu