Journey

instalation—labyrinth with five video works
Follow the white rabbit—exhibition for kids, Bunkier Sztuki
Kraków 2010
architecture: Jacek Paździor, Bartek Mucha
text from the exhibition guide
performed by Natalia Grzesiak
photo: Jakub Pierzchała

Zorka Wollny will take you on a journey to the realm of stories and fairy tales, in which you will have to take on adult challenges, undertake a journey alone, make a choice, solve a riddle, conquer fear, accept a piece of advice and experience loss. A run of five interiors to traverse alone will replicate the stages of initiation marking the passing from childhood to adulthood. Objects will appear which are familiar from fairy tales such as keys, mirrors, doors and mysterious plants, which will help you to identify with fairy tale heroes.

Podróż

instalacja – labirynt i pięć prac wideo
Podążaj za białym królkiem (wystawa dla dzieci), Bunkier Sztuki,
Kraków 2010.
architektura: Jacek Paździor, Bartek Mucha.
tekst: fragment z przewodnika po wystawie
wystąpiła: Natalia Grzesiak
foto: Jakub Pierzchała

„Zorka Wollny zabierze was w podróż po krainie baśni i bajek, w którym trzeba się zmierzyć z dorosłymi wyzwaniami: podjąć samotną podróż, dokonać wyboru, rozwiązać zagadkę, pokonać lęk, przyjąć radę, doznać utraty. Ciąg pięciu pomieszczeń do samodzielnego przejścia odpowiadał będzie etapom inicjacji, czyli przejścia z etapu dzieciństwa do okresu dorosłości. Pojawią się znane z baśni przedmioty: klucze, lustra, drzwi, tajemnicze rośliny, które pomogą utożsamić się z baśniowymi bohaterami.”