Order

composition for the Teutonic Order’s Castle, a choir of fifteen people, three instrumentalists and electronics, 40min
in collaboration with Theresa Stroetges
production OKSiR Świecie, August 2015
movie by Piotr Grdeń

 
The concert for the Teutonic Order’s Castle was preceded by two weeks of music workshops for the inhabitants of the town. It was carried out in cooperation with German composer Theresa Stroetges (on electronics), a choir of volunteers and three percussionists (Dominic Korb, Imari Kokubo, Krzysztof Topolski).
The percussion instruments and the voice—tools chosen because of the historical specificity of the architecture—were supported by electronics. The concert was divided into six parts related to six times of a day according to medieval liturgy and the monasticism of the order. The pivot of the drama was the contrast of soft (rustles, murmurs) and aggressive (scream, stroke) sounds.

 

Zakon

kompozycja na Zamek Krzyżacki w Świeciu
utwór na chór piętnastu osób, troje instrumentalistów oraz elektronikę, 40min
współpraca: Theresa Stroetges
produkcja OKSiR Świecie, sierpień 2015
dokumentacja: Piotr Grdeń

 

Koncert na zamek krzyżacki w Świeciu był ogromnym przedsięwzięciem, poprzedzonym dwutygodniowymi warsztatami muzycznymi z mieszkańcami miasta. Został zrealizowany we współpracy z niemiecką kompozytorką Theresą Stroedges, chórem ochotników oraz trójką perkusistów. Instrumenty perkusyjne i głos – narzędzia wybrane ze względu na specyfikę historyczną architektury – wsparto warstwą elektroniczną. Koncert został podzielony na sześć części odpowiadających sześciu porom dnia, według średniowiecznej liturgii i reguły zakonu. Osią dramaturgiczną był kontrast delikatnych (szmer, szept) i agresywnych (krzyk, uderzenie) dźwięków.