All the Names

composition for a choir of 20 people and storerooms of a gallery, 20min
Bunkier Sztuki Gallery in Cracow, December 2015
video: Wojciech Doroszuk
photos: Jakub Pierzchała
Performed by choirs: „Camerata” from Wieliczka, conducted by Izabela Szota, and „Pogodna Jesień” (Cheerful Autum) from Krakow, conducted by Alicja Pater

 

The project, inspired in the novel „All the names” by José Saramago, was commissioned for an exhibition about the question of memory and carried out in cooperation with two choirs of seniors. In the undergrounds (storerooms of the gallery) we created an odd, psychedelic world, composed of short choreographic and acoustic etudes, filled by the presence of the performers, obstinately reapeating names, recalling passeges from songs, reciting dates and hours. At some moments the voices were coming together and the composition resonated with a strong text, and after a while it was falling apart in syllabes and inarticulate sounds.

Wszystkie imiona

kompozycja na chór dwudziestu osób i magazyny galerii, 20min
Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie, grudzień 2015
zdjęcia Jakub Pierzchała
wideo Wojtek Doroszuk
wystapili: Chór „Camerata” w Wieliczce, pod dyrekcją Izabeli Szoty, oraz Artystyczny Zespół Estradowy Pieśni i Tańca, Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Krakowie, pod dyrekcją Alicji Pater.

 

Praca, zainspirowana powieścią Jose Saramago „Wszystkie imiona”, została zamówiona na wystawę dotyczącą zagadnienia pamięci i zrealizowana we współpracy z dwoma chórami seniorów. W podziemiach – magazynach galerii – powstał dziwny psychodeliczny świat, złożony z krótkich etiud choreograficznych i dźwiękowych, wypełniony obecnością performerów powtarzających uparcie imiona, przywołujących fragmenty piosenek, recytujących daty i godziny. Chwilami głosy łączyły się i utwór rozbrzmiewał mocnym tekstem, by po chwili rozpaść się na sylaby i nieartykułowane dźwięki.