Zorka Wollny: Environment.
A Future Retrospective

Curator: Joanna Warsza
20 February – 31 May 2020
TRAFO Center for Contemporary Art
The works presented at the exhibition were created in collaboration with the following artists: Sebastian Buczek, Christine Schörkhuber, Kalle Enkellman, Jasmine Guffond, Psychedelic Choir, Polin Choir, Małgorzata Mazur, Anna Szwajgier, N.U Unruh (Einstürzende Neubauten), the employees of the Szczecin Shipyard.
Commissioned by TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin in collaboration with CTM Festival 2020 Berlin, the Chicago Architecture Biennial, and the Steirischer Herbst Festival, with support from Senat Berlin, the Szczecin Shipyard and Habia Cable.
Photos and virtual tour; Andrzej Golc

This retrospective looks not to the past but to the future, and asks how exhibitions can be carried out with a modest carbon footprint. The environment is typically a system of interpenetrating animate and inanimate elements. Zorka Wollny’s environment is acoustic, anthropogenic, artistic, degraded and animated. It comprises artworks, performances, and interactive installations, such as acoustic birds’ nests, sensory cushions made from buoys, and carpets of broken glass. The exhibition is mostly constructed from objects removed from their daily functions in Szczecin and surroundings, for example in a shipyard, paper mill, or cable factory.

For the past 15 years Wollny has been interested in the traffic between choreography, music, and visual culture, contributing to the performative revival in art. She has often composed scores performed with the participation of the audience, and problematizing everyday behaviour. Many of these works are presented here in the form of video documentation. Wollny’s Environment as created at TRAFO also sums up her different experiments with physicality, acoustics, and the rituals of everyday life, proposing caring exhibition practices and a reflection on how to practise art in the face of climate catastrophe, both within the four walls of the gallery and beyond.

Retrospective portfolio

TAKE THE VIRTUAL TOUR

Review in Art in Berlin by Urszula Usakowska-Wolff
https://www.art-in-berlin.de/

Review in Taz by Julia Gwendolyn Schneider
https://taz.de/

Zorka Wollny: Środowisko.
Retrospektywa na przyszłość.

Kuratorka: Joanna Warsza
20 Luty- 31 Maj 2020
TRAFOSTACJA SZTUKI w Szczecinie
Prace prezentowane na wystawie powstały we współpracy z następującymi artystami i artystkami: Sebastian Buczek, Christine Schörkhuber, Kalle Enkellman, Jasmine Guffond, Psychedelic Choir, Polin Choir, Małgorzata Mazur, Anna Szwajgier, N.U Unruh (Einstürzende Neubauten), the employees of the Szczecin Shipyard.
Wystawa powstała we współpracy z CTM 2020 Berlin, Chicago Architecture Biennale, Steirischer Herbst Festiwal, przy wsparciu Senatu Miasta Berlin, Stoczni Szczecińskiej oraz Habia Cable.
Fotografie i wirtualny spacer; Andrzej Golc

Ta retrospektywna wystawa nie patrzy w przeszłość, ale w przyszłość, pytając o to, jak robić ekspozycje z małym śladem węglowym? Środowisko to zwykle system współzależnych, przenikających się elementów nieożywionych i ożywionych. Środowisko Zorki Wollny jest jednocześnie akustyczne, antropogeniczne, artystyczne, zdegradowane i ożywione. Składają się na nie dzieła sztuki, performatywne prace i interaktywne instalacje: akustyczne ptasie gniazda, poduszki sensoryczne z boi czy dywany z potłuczonego szkła. Większość materiałów, obiektów i surowców została odzyskana od producentów i zakładów pracy w Szczecinie, m.in. ze stoczni, papierowni czy fabryki kabli. Po zakończeniu wystawy część z nich zostanie naprawiona i wróci do obiegu. Zorka przez ostatnie 15 lat funkcjonowała na pograniczu choreografii, muzyki i kultury wizualnej. Często jej prace włączały do działań publiczność i problematyzowały codzienne zachowania, co prezentujemy w formie dokumentacji wideo. Środowisko Zorki Wollny stworzone w TRAFO podsumowuje szereg eksperymentów artystki z fizycznością, akustyką oraz codziennymi zwyczajami, proponując troskliwe praktyki wystawiennicze, a szerzej: refleksję, jak uprawiać sztukę w obliczu katastrofy klimatycznej, zarówno w czterech ścianach galerii jak i poza nimi.

Retrospective portfolio pl

WIRTUALNE ZWIEDZANIE WYSTAWY