Forest

Monodrama / Concert for a female soloist and a male choir, 20min
Zachęta—National Gallery of Art, May 2013
soloist: Karolina Porcari

Archers’ choir: Maksymilian Bartoszewski, Jakub Bugieda, Daniel Dadun, Piotr Diuwe, Przemysław Gontarz, Mateusz Jakubiec, Andrzej Jaroma, Błażej Modelski, Tomasz Pakowski, Przemysław Piłaciński, Krzysztof Rostowski, Franek Spik, Piotr Wielecki, Damiango Zieliński
Camera: Jakub Czerwiński

 

The work was created for a “Freelancer” exhibition and it focuses on the question of creative work and related to it: unstable life situation, fear of failure, states of euphoria and danger of depression. It also directly refers to Max Weber’s opera. The text declaimed by an actress (Karolina Porcari) was enriched by the singing of a “choir of lancers.” The Monodrama, written by Zorka Wollny, is a collage of sentences found in letters, interviews and diaries of the best known Polish artists. The music for the choir was written by Artur Zagajewski.
Quoted artists: Anna Bilińska—Bohdanowicz, Włodzimierz Borowski, Olga Boznańska, Marek Kijewski, Cyprian Norwid, Maria Pinińska-Bereś, Wilhelm Sasnal, Bruno Schulz, Zofia Stryjeńska, Józef Szajna, Alina Szapocznikow, Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Las

Monodram/koncert na solistkę oraz chór męski, 20min
współpraca Artur Zagajewski
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, maj 2013
soloist: Karolina Porcari

chór strzelców: Maksymilian Bartoszewski, Jakub Bugieda, Daniel Dadun, Piotr Diuwe, Przemysław Gontarz, Mateusz Jakubiec, Andrzej Jaroma, Błażej Modelski, Tomasz Pakowski, Przemysław Piłaciński, Krzysztof Rostowski, Franek Spik, Piotr Wielecki, Damiango Zieliński
kamera: Jakub Czerwiński

 

Praca powstała na wystawę „Wolny strzelec” i podejmuje tematykę pracy twórczej, oraz związanych z nią; niepewności sytuacji życiowej, lęku przed porażką, stanów euforycznych i zagrożenia depresją. Odwołuje się również bezpośrednio do opery Maxa Webera. Cytowani w monodramie artyści to Anna Bilińska – Bohdanowicz, Włodzimierz Borowski, Olga Boznańska, Marek Kijewski, Cyprian Norwid, Maria Pinińska- Bereś, Wilhelm Sasnal, Bruno Schulz, Zofia Stryjeńska, Józef Szajna, Alina Szapocznikow, Stanisław Ignacy Witkiewicz . Tekst, wypowiadany przez aktorkę (Karolina Porcari) wzbogacony jest śpiewem „chóru strzelców”.